Polityka Prywatności

Dane Osobowe i ich zabezpieczenie

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności danych osobowych, które przetwarzamy w ramach prowadzonej przez TXM I Sp. z o.o. działalności. Dlatego zabezpieczamy Twoje dane stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne, a transfer danych osobowych wprowadzonych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego, szyfrującego protokołu SSL.

Sposoby wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych w ramach prowadzonej przez nas działalności

TXM I Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej Rozporządzeniem. Przepisy Rozporządzenia będą miały zastosowanie do Twoich danych, jeżeli mieszkasz w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – zwanego dalej EOG (państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia informujemy, że:

Administratorem Twoich danych jest TXM I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa, Polska, https://www.zielonekilowaty.pl/ (dalej „my”).

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. aby dokonać weryfikacji wniosku, a w przypadku pozytywnej decyzji, aby zawrzeć i wykonać umowę; podanie danych jest dobrowolne jednakże ich nie wskazanie spowoduje niemożność zawarcia umowy;
 2. w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w celu dochodzenia roszczeń, w celach wykrywania oszustw, a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych i podmiotów trzecich obejmującego profilowanie;
 3. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia np. w celu dokonania rozliczeń finansowych i podatkowych;
 4. w celach marketingowych po wykonaniu umowy w oparciu o wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które odbyło się przed wycofaniem zgody. Aby wycofać zgodę, możesz przesłać informację na adres email info@zielonekilowaty.pl.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami takie jak firmy instalacyjne, hurtownie sprzętu, a także podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie (np. w zakresie wsparcia IT, wsparcia operacyjnego, usług marketingowych i analitycznych, w tym badania preferencji).

Twoje dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku udzielenia zgody na prowadzenie marketingu po zakończeniu wykonywania umowy, dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

Ponadto, dane osobowe w zakresie usług wykonywanych przez współpracujące z nami podmioty przetwarzające (w tym m.in. w zakresie usług informatycznych i nowych technologii, komunikacyjnych i analitycznych) mogą być przekazywane do państw trzecich tj. do państw nienależących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Rosji.

Dane mogą być przekazywane:

 1. na podstawie art. 45 ust. 1 i 3 Rozporządzenia do państw, co do których została wydana przez Komisję Europejską decyzja o odpowiednim stopniu ochrony;
 2. na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony, ale odpowiednie zabezpieczenie zapewnione jest na mocy standardowych klauzul umownych;
 3. na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony.

W każdej chwili masz możliwość zażądania dalszych informacji o przekazywaniu danych do państw trzecich i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje Ci także prawo przenoszenia danych tj. otrzymania danych osobowych, które Nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami na adres info@zielonekilowaty.pl.

W przypadku uznania, że sposób przetwarzania przez nas danych osobowych narusza przepisy właściwego dla Ciebie prawa, możesz wnieść skargę do odpowiedniego organu do spraw ochrony danych osobowych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.zielonekilowaty.pl/?

Administratorem tych danych jest TXM I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska.

W ramach naszej strony internetowej zbieramy następujące dane:

 1. w przypadku korzystania z naszej strony internetowej zbieramy takie dane jak: adres IP, adres URL, informacje dotyczące odwiedzin, zachowań i kliknięć, otwieranych plików, daty i godziny wejścia na stronę, Twojego systemu operacyjnego, używanej przez Ciebie przeglądarki, nazwy dostawcy usług internetowych;
 2. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem formularza zbieramy Twoje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu;
 3. w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami poprzez media społecznościowe zbieramy w szczególności takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, a także inne dokumenty i dane osobowe udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zbieramy Twoje dane w następujący sposób:

 1. używając plików Cookies lub narzędzi analitycznych, w szczególności takich jak Hotjar, Google Analytics, Facebook;
 2. z formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej;
 3. z komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych.

W jakim celu używamy Twoich danych?

 1. do realizacji łączącej Nas umowy lub w celach zawarcia umowy;
 2. do obsługi Twojego wniosku lub zapytania;
 3. do prowadzenia kampanii marketingowych uwzględniających profilowanie, tj. do przesyłania Ci ofert o produktach i usługach;
 4. do celów analitycznych, aby poprawić jakość strony internetowej;
 5. do celów rozwoju, funkcjonalności strony internetowej.

Twoje dane mogą być też przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty współpracujące z nami, w następujących celach:

 1. realizacji naszej usługi i możliwości kontaktu z Tobą;
 2. analiz rynkowych i zbierania opinii;
 3. marketingowych uwzględniających profilowanie.